Misyonumuz - Vizyonumuz
Misyonumuz
Uzaktan yabancı dil eğitimi alanında dünya çapında oluşan yenilikçi teknolojiler ile öğrencilerin eğitim ve öğretimini okul dışında da sürdürmeyi amaçlayan, internet kullanımını öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ders ortamına taşıyarak sürdürülebilir eğitimin desteklendiği bir kurum olmanın yanı sıra ders içerikleri oluşturmak, şeffaf ve hızlı bir ölçme-değerlendirme faaliyeti yürütmek, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın uzaktan yabancı dil eğitim-öğretim süreçlerinden azami verim alınmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz
Küreselleşen dünya düzeninde yadsınamaz bir gereklilik olan yabancı dil eğitimini mekân ve zaman kavramlarına bağlı kalmaksızın ulaşılabilir kılmak, çağın getirdiği teknolojik imkânları yabancı dil eğitim faaliyetlerine hızlı bir biçimde adapte etmek, yabancı dil bilgisine erişimin süreklilik arz ettiği şeffaf, verimli ve çağdaş bir uzaktan yabancı dil eğitim sistemi oluşturmak ve yürütmektir.